Thẩm định các bước thiết kế, dự toán theo Luật Xây dựng

Bộ Xây dựng phúc đáp Sở Xây dựng Hà Nội một số nội dung liên quan đến việc thực hiện thẩm định các bước thiết kế, dự toán theo Luật Xây dựng 2014. Ảnh minh họa. 1) Vốn nhà nước ngoài ngân sách để đầu tư xây dựng gồm: vốn nhà nước theo quy định... Xem tiếp

Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong đó quy định rõ, chi phí đầu tư xây dựng phải được tính đúng, tính đủ cho từng dự án, công trình, gói thầu xây dựng, phù hợp với yêu cầu thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật, điều... Xem tiếp

Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Ngày 20/3, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 01/2015/TT-BXD về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Thông tư này hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Đối tượng áp dụng là... Xem tiếp

Vị trí, vai trò của tư vấn giám sát thi công xây dựng trong quản lý dự án

Công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo và đánh giá công việc của các nhà thầu tham gia thực hiện dự án là nhiệm vụ quan trọng của nhà thầu quản lý dự án. Phương châm của giám sát thi công xây dựng là lấy sản phẩm xây dựng công trình làm... Xem tiếp

Một số biện pháp phòng cháy trên công trường xây dựng

Nghiên cứu bản chất của sự cháy, những yếu tố cần thiết và những điều kiện cần thiết cho sự cháy ta đã phần nào xác định được nguyên nhân của hiện tượng cháy, nổ. Từ những nghiên cứu nêu trên, kết luận chung về nguyên nhân gây ra các đám cháy có thể do... Xem tiếp