Tầm nhìn – Sứ mệnh

Tầm nhìn

  • Trở thành một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng.
  • Mục tiêu dài hạn là phát triển bền vững: xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp; luôn đổi mới công nghệ, thiết bị; cải tiến kỹ thuật thi công, tiêu chuẩn hóa hậu cần công trường, chú trọng an toàn, phát triển lực lượng lao động có tay nghề cao.
  • ALPHACO kỳ vọng tạo nên một thương hiệu Việt Nam – một sức mạnh Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng công trình công nghiệp với chất lượng và tiêu chuẩn quốc tế.

Sứ mệnh

  • ALPHACO luôn phát huy nguồn nhân lực có trình độ, năng động, sáng tạo kết hợp cải tiến, đầu tư trang thiết bị mới, hiện đại.
  • Xây dựng môi trường làm việc hiệu quả, chuyên nghiệp, đoàn kết để tạo ra lợi ích lớn nhất cho Công ty và thu nhập tốt cho người lao động.

Giá trị cốt lõi

  • Uy tín: Bảo vệ uy tín cho khách hàng và đối tác như bảo vệ từng thành viên của ALPHACO.
  • Con người: ALPHACO luôn tôn trọng mối quan hệ hướng tới sự kết nối bền vững và văn hóa nhân văn phong phú giữa con người với con người.
  • Kỷ luật: Giữ vững kỷ luật trong công việc là nội lực của ALPHACO trong chiến lược phát triển.
  • Sáng tạo: Tinh thần sáng tạo luôn được khuyến khích và duy trì trong tập thể ALPHACO.
  • Văn hóa: ALPHACO là một môi trường có nền tảng văn hóa doanh nghiệp mang tính nhân văn và cộng đồng phong phú.